Maging Eukaristiya

Eukaristiya )

Ama Namin sa langit,

Sa aming nakamamanghang kapanganakan,

Inanyayahan mo kami na maging bahagi ng iyong Katawan.

Pinupuri ka Namin sa Iyong Handog

Na tinapay na na Banal nagmula sa langit na Siyang iyong Anak na si Hesus.

Sa Iyong Banal na Hapag, Inaalay mo sa amin na makibahagi at kainin ang Kanyang Katawan

At tangapin si Hesus sa aming kaluluwa.

Ang Iyong Mapagpalang pag ibig ay nagpupuno sa pangungulila ng aming mga puso

At sa aming paglalakbay sa Pag asa

Kami ay hindi na mga dayuhan.

Tinawag mo kami na isakatuparan at gawin para sa iba

Katulad ng Iyong ginawa.

Kami po ay nangangakong maging Eukaristiya para sa isat isa

Na ang lahat ay kilalanin ka

Hanggang sa katapusan ng panahon.

AMEN.

Maging Eukaristiya

Translate