Be a Eucharist

Bądź Eucharystią

BE Fè yon ekaristik

Maging Eukaristiya

BE (성체자가 되어라)

HÃY LÀ (Hãy là Thánh Thể)

SEJA (uma Eucaristia)

Sé Eucaristía